Optimalisatie – Een oplossing die zijn waarde behoud

In een jaar kan veel gebeuren. Zowel in uw omgeving als in uw organisatie zelf. U ontwikkelt nieuwe producten of diensten en stoot oude af. U verwelkomt nieuwe medewerkers in nieuwe rollen en neemt afscheid van anderen.

Maar denk ook aan veranderingen in de economie, of aan nieuwe directe of indirecte concurrentie. Allemaal veranderingen waar uw onderneming mee te maken krijgt.

Hoe zorgt u er voor dat investeringen die u heeft gedaan hun waarde blijven behouden. Dat ze betekenisvol blijven en data de inzichten die u heeft betrouwbaar en juist blijven?

Blijven verbeteren met Kaizen

Uw organisatie is dynamisch en continu bezig met verandering en verbetering. Dit heeft zijn weerslag op uw business intelligence oplossing en de processen waarin de informatievoorziening door uw BI omgeving wordt gebruikt.

Wij geloven dat het van belang is om die dynamiek te vertalen naar de manier waarop u omgaat met uw business intelligence oplossing. Door een proces te implementeren waarin volgens een vaste cyclus de onderdelen van uw oplossing geëvalueerd en geoptimaliseerd worden verzekerd u zich van een zo hoog mogelijk rendement op uw investering. Lean Kaizen speelt hier goed op in.

Kaizen is een vaak toegepaste methode voor procesverbeteringen. Deze van oorsprong Japanse methode gaat uit van ononderbroken verandering en continue verbetering.

Kaizen

Kaizen kent zes stappen (DMAGIC) in het continu verbeterproces:

  1. Definieer het probleem en de doelstelling
  2. Meet de feiten
  3. Analyseer de feiten
  4. Genereer, categoriseer en prioriteer verbeteringen
  5. Implementeer verbeteringen en houd overzicht over de status en voortgang
  6. Controleer en “borg” door standaardisatie

Waar staat u?

Bij de keuze voor een oplossing is het altijd van belang om deze te maken in goede harmonie met het kennis- en technologie niveau van uw organisatie. De oplossing moet immers gedragen en gebruikt kunnen worden door uw organisatie, al dan niet met ondersteuning van een partner zoals BI Solutions.

BI Maturity model

Geïnteresseerd in wat wij u kunnen bieden? Neem dan contact met ons op.