Stabilisatie – Een oplossing geborgd in uw organisatie

U bent zich bewust van het belang van een data en de vertaling daarvan naar krachtige inzichten voor uw organisatie. Maar hoe zorgt u er voor dat u dit belang verankerd in uw organisatie?

Wat, en nog belangrijker, wie heeft u nodig om voor die borging zorg te dragen? Welke kennis heeft u nodig, en welke verantwoordelijkheden moet u nou waar beleggen. Welke verantwoordelijkheden kunt u misschien combineren in een van uw medewerkers en welke niet. En hoe begeleid u uw medewerkers wanneer u meer data gedreven wilt werken?

Stuk voor stuk belangrijke en relevante vragen. Waarmee wij u graag van een antwoord voorzien.

Een gedegen inrichting van een BI beheerorganisatie vraagt aardig wat van uw mensen. Zowel verantwoordelijkheden als kennis en vaardigheden moeten beschikbaar zijn om uw organisatie te ondersteunen bij het gebruik van uw business intelligence oplossing(en).

Ons BI Beheermodel

Er bestaan verschillende modellen voor de beschrijving en inrichting van de beheerorganisatie. Denk hierbij aan modellen als:

  • BISL voor de inrichting van functioneel beheer;
  • ASL voor de inrichting van technisch applicatiebeheer;
  • ITIL voor de inrichting van IT service management.

Hoewel al deze modellen hun waarde hebben bewezen zijn geen van deze modellen specifiek geënt op het beschrijven van een BI-organisatie en processen hierin, waaronder het beheer van een BI-omgeving.

Dit BI beheermodel moet gezien worden als een voor Business Intelligence specifieke uitbreiding en invulling van de uitgangspunten van bovenstaande modellen.

BI beheerorganisatie

De hybride BI beheerorganisatie

Niet voor ieder bedrijf is het mogelijk om deze verantwoordelijkheden, kennis en vaardigheden intern te borgen.  Hiervoor bieden wij de hybride BI beheerorganisatie aan.

Wat u beschikbaar heeft, en als kennis in huis willen hebben (denk hierbij bijvoorbeeld aan de kennis met betrekking tot uw organisatie) vult u zelf in en andere onderdelen vullen wij voor u in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de meer technische rollen of een verlengstuk van uw supportorganisatie (2e lijns helpdesk).

Meer informatie over de hybride BI beheerorganisatie.

Waar staat u?

Bij de keuze voor een oplossing is het altijd van belang om deze te maken in goede harmonie met het kennis- en technologie niveau van uw organisatie. De oplossing moet immers gedragen en gebruikt kunnen worden door uw organisatie, al dan niet met ondersteuning van een partner zoals BI Solutions.

BI Maturity model

Geïnteresseerd in wat wij u kunnen bieden? Neem dan contact met ons op.