Privacybeleid

BI Solutions Nederland B.V. respecteert uw privacy en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u op een snelle en zorgvuldige manier informatie te verschaffen. Op uw eigen verzoek kan om uw persoonsgegevens worden gevraagd met het doel u te informeren over BI Solutions Nederland B.V. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.
Alle aan BI Solutions Nederland B.V. verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door BI Solutions Nederland B.V. aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter.
BI Solutions Nederland B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. Indien u vragen heeft over het privacy statement, dan kunt u contact opnemen met het management.