Uw data is krachtig

Uw data is een kostbaar bezit. Door inzicht te krijgen in uw management informatie kunt u sneller betere beslissingen maken. U krijgt meer grip op processen, kunt efficiënter aansturen en mogelijk kosten besparen. BI Solutions Nederland is een gedegen partner voor uw management informatie voorziening met diepgaande expertise van Microsoft technologie. Onze organisatie adviseert, analyseert en integreert de best denkbare oplossingen voor uw data.

Over ons

Uw business is onze grootste drijfveer. Daarom is BI Solutions niet puur technologiegedreven, zoals wij vaak zien bij andere business intelligence aanbieders. Wij sturen op resultaat en versnellen innovatie. Onze consultants zijn experts met diepgaande expertise van de Microsoft technologie.

U krijgt alleen de allerbeste oplossing door onze focus op deze 3 pijlers

Branche

Wij hebben ervaring in diverse branches, maar focussen ons op de farmacie en industrie. Wij kennen deze branches goed. Al onze consultants hebben een achtergrond in één van deze branches.

Proces

Wij hebben kennis van diverse processen maar focussen ons op commerciële processen. Meer specifiek sales- en marketing processen. Wij kunnen u daardoor goed adviseren vanuit het perspectief van de management informatie.

Technologie

BI Solutions Nederland is Microsoft Partner voor Business Intelligence. De omgeving van Microsoft Business Intelligence stack kennen wij beter dan wie dan ook. Wij helpen u dus uitstekend bij iedere oplossing die gebaseerd is op de Microsoft BI technologie. Ook bij Cloud gebaseerde scenario’s.

Wij zijn geinspireerd door:

De Agile BI methode

Wij geloven in doelgerichte, beheersbare oplossingen die aansluiten op uw organisatie met behulp van de Agile BI methode. Onze aanpak is daardoor pragmatisch en resultaatgericht, maar bovenal: specifiek gericht op uw organisatie zelf.

Lean Kaizen

Uw organisatie is dynamisch en continu bezig met verandering en verbetering. Dit heeft zijn weerslag op uw business intelligence oplossing en de processen waarin de informatievoorziening door uw BI omgeving wordt gebruikt. Wij geloven dat het van belang is om die dynamiek te vertalen naar de manier waarop u omgaat met uw business intelligence oplossing. Lean Kaizen speelt hier goed op in.

Jornt Wouda, CEO BI Solutions

Diensten

Hoe kunnen wij u helpen

Realisatie

Onze consultants kunnen u helpen met ieder aspect van de realisatie van uw business intelligence oplossing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inventarisatie van uw informatiebehoefte, De uitwisseling van data met de voor u relevante informatie systemen. De opslag van de data ten behoeve van uw business intelligence oplossing (bijvoorbeeld in de vorm van een datawarehouse) en natuurlijk de presentatie van de informatie in de juiste vorm, op het juiste moment aan de juiste gebruikers. In de vorm van dynamische dashboards, statische rapportages, maar ook in de vorm van data overzicht in Microsoft Excel voor verdere eigen analyse door de specialisten in uw eigen organisatie.

Stabilisatie

Een oplossing is geen oplossing als die niet op een goede manier geborgd is in uw organisatie. Alleen dan kan uw investering in business intelligence daadwerkelijk renderen. Hierbij is het van belang dan uw medewerkers op een goede manier met uw oplossing kunnen werken en weten wat hun verantwoordelijkheden zijn ten aanzien van de informatie voorziening. Onze consultants zijn gespecialiseerd in de inrichting van business intelligence beheer organisaties en weten als geen ander hoe uw business intelligence oplossing aan moet sluiten op uw processen. BI Solutions Nederland werkt met een model voor de inrichting van BI beheerorganisaties dat zich in de praktijk heeft bewezen.

Optimalisatie

Uw organisatie is dynamisch en verandert continu. Dit heeft zijn weerslag op uw BI oplossing en de processen waarin de informatievoorziening door uw BI omgeving wordt gebruikt. Wij geloven dan ook dat het van belang is om die dynamiek te vertalen naar de manier waarop u omgaat met uw business intelligence oplossing. WIj werken met een op Kaizen gebaseerde methode voor optimalisatie van uw omgeving, zodat u ook op de langere termijn optimaal van uw investering blijft profiteren.

Innovatie

Uw business intelligence oplossing biedt een schat aan waardevolle informatie. Informatie die u in staat stelt om bijvoorbeeld te anticiperen op veranderingen maar ook om veranderingen of verbeteringen in uw organisatie te voeden. Om innovatie op basis van uw informatie mogelijk te maken hebben wij een methode ontwikkeld om tot innovatie te komen. Volgens een specifiek programma werken wij met u en uw medewerkers volgens een duidelijke programma naar die innovatie.

Meer weten?

Recente projecten

All
Rijksmuseum
Het Rijksmuseum Amsterdam onderging de grootste renovatie en restauratie in zijn geschiedenis. Het gebouw dateert uit 1885 en is een…
Joolz
Joolz is een jonge en snelgroeiende Nederlandse firma die ergonomische, duurzame en aantrekkelijke kinderwagens ontwerpt, fabriceert en verkoopt. De Joolz…
FH Holding is onderdeel van EXA Holding en de overkoepelende organisatie van verschillende zelfstandige bedrijven gericht op de behoeften van…
Een bedrijf verzamelt iedere dag ontzettend veel data, maar waar moet je die allemaal opslaan? Een datawarehouse, een ‘warenhuis’ vol…